CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH - KHÁCH SẠN NGÂN HÀ

Giấy CNĐKDN: 031171827-017 – Ngày cấp: 16/05/2005 (Sửa đổi lần thứ 3, ngày 22/04/2015)

Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 190 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam